Ustvarjalna Evropa in Ekologi brez meja: Za okolju prijazne kulturne dogodke

V sodelovanju z Motovilo, centrom za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, in društvom Ekologi brez meja.

Javni kulturni dogodki imajo pomembno vlogo pri izpostavljanju, izmenjavi in implementaciji dobrih praks v zelenem prehodu – procesu iskanja odgovorov na aktualne podnebne in okoljske izzive. Kulturni in ustvarjalni sektorji lahko z lastnim zgledom prispevajo k utrjevanju zelene miselnosti. Katere rešitve so pred nami, pa jih še nismo ozavestili? Kakšni naj bodo konkretni koraki kulturnih organizacij na področju ozelenitve?

Dogodek je namenjen predstavnikom kulturnih in turističnih organizacij ter lokalnih skupnosti, ki dejavno razmišljajo o bolj trajnostnih praksah in želijo na tem področju narediti korak v pravo smer.

Predstavnica zavoda Motovila (CED Slovenija) bo predstavila prizadevanja EU v okviru programa Ustvarjalna Evropa pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora, namenjenega oblikovanju in izvedbi reform, ki podpirajo podnebne ambicije. Kako lahko posamezna kulturna organizacija s preprostimi rešitvami prispeva k bolj trajnostnemu delovanju, pa bomo predstavili s primerom dobre prakse filmskega festivala Crossing Europe, ki bo služil kot navdih za premike na nacionalni ravni. Z nami bo sodirektorica festivala Katharina Riedler.

Katja Sreš, predsednica društva Ekologi brez meja, nacionalne zero waste organizacije, bo ogledalo nastavila vsem nam: organizatorjem in obiskovalcem kulturnih dogodkov ter odločevalcem. Vsak ima namreč priložnost in moč, da pomete pred svojim pragom. Na primeru Kino Otoka se bomo sprehodili čez konkretne ukrepe za preprečevanje in ločeno zbiranje odpadkov. Za izpolnjevanje zero waste zaveze in doseganje ciljev pa je nujno sodelovanje lokalnih skupnosti, ki lahko trajnostno delovanje spodbujajo s strategijami in predpisi, in udeležencev dogodkov, ki jih želimo spodbuditi, da dobre navade ravnanja z okoljem udejanjajo tudi zunaj svojega doma.

Sledil bo pogovor o konkretnih ukrepih za ozelenitev delovanja kulturnih organizacij, ki ga bosta moderirali predstavnici CED Avstrija in Slovenija.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Prost vstop, zaželene rezervacije na pro@isolacinema.org.

Info

Lokacija: Manziolijeva palača, Izola
Datum: 02. June 2022
Čas: 11:00
Program: Pro Otok
Sekcija: Pro Otok